Privātuma politika

Šie privātuma politikas noteikumi attiecas uz uzņēmuma SIA Velonet Baltic  tīmekļa vietni www.velonet.lv. Apmeklējot un izmantojot SIA Velonet Baltic rīcībā esošo tīmekļa vietni, Jūs piekrītat šiem privātpersonas datu aizsardzības noteikumiem.

Bezpersoniskā informācija

SIA Velonet Baltic  apkopo statistikas datus par savas tīmekļa vietnes apmeklētājiem un lietotājiem. Šie dati nesatur personisku informāciju par lietotāju un tiek vākti tikai statistikas nolūkos. Atsevišķos gadījumos tīmekļa vietne var ievākt informāciju par lietotāja izmantoto datoru, piemēram, lietotāja IP adresi, datora sistēmas versiju, pārlūka tipu u.c. līdzīgu informāciju.

Personiska rakstura informācija

SIA Velonet  Baltic nepiedāvā iespēju mājas lapas apmeklētājiem reģistrēties kā lietotājiem. Lietotāja personīgā rakstura informācija tiek iegūta tikai pasūtījuma noformēšanas beidzamajā etapā, kur  lietotājam (potenciālajam  klientam)  jāievada personiski dati par sevi: vārds, uzvārds, e-pasts, tālrunis un adrese. SIA Velonet Baltic  izmantojot šo informāciju ievēro  Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteiktās prasības un citus Latvijas Republikas tiesību aktus un izmanto tikai, lai dotu iespēju lietotājam veikt pasūtījumus, pārvaldītu savus darījumus un pārlūkotu to vēsturi.
SIA Velonet Baltic  var izmantot lietotāja personiskos datus, lai sazinātos ar konkrēto lietotāju, informētu lietotāju par darījumu virzību, papildus atlaidēm vai jaunām precēm un pakalpojumiem. Pirms jebkura pasūtījuma un preču vai pakalpojumu piegādes SIA Velonet Baltic  vajadzības gadījumā ir tiesības sazināties ar lietotāju, lai precizētu norādīto datu atbilstību realitātei.

Trešās puses

SIA Velonet Baltic  nodrošina Pircēju personas datu aizsardzību un drošību, to neizplatīšanu trešajām personām, tiktāl, ciktāl to nosaka Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteiktās prasības un citi Latvijas Republikas tiesību akti, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību, izņemot Pārdevēja partneriem, kas nodrošina www.velonet.lv interneta veikalā iegādāto preču piegādi, preču finansēšanu un pakalpojumu sniegšanu, tādā apjomā, kādā personas dati ir nepieciešami līgumsaistību izpildei. 
  Lietotājam ir tiesības pieprasīt, lai viņa personas datus papildina vai labo, kā arī pārtrauc to apstrādi vai iznīcina tos. Minētajā sakarā  Lietotājs informēt SIA Velonet Baltic , izmantojot e-pasta adresi: [email protected]

Drošība 

SIA Velonet Baltic  apņemas Jūsu personīgo informāciju savākt un uzglabāt maksimāli drošākajā veidā.

Grozījumi

SIA Velonet Baltic  patur tiesības papildināt vai mainīt šo privātuma politiku bez iepriekšējas brīdināšanas. 
Pēdējā redakcija 15.03.2018.